Archive for March, 2016


Да спестим време с проект „Коректна фирма“
Всеки човек уважаващ себе си държи да получи качество. Това качество се изразява в различни форми. За едни е вкусен хляб, за други удобен стол, за трети просто една приветлива