3 важни фактора за правилния подбор на ключови думи за нашия уебсайт

Дигиталната среда създава благоприятни условия за позициониране и развитие на бизнеса днес.

С помощта на дигиталните способи вашият бранд може да се сдобие с по-висока разпознаваемост и по-голям брой потенциални клиенти.

За тези цели обаче е необходимо да позиционирате бизнеса си по оптимален и релевантен начин спрямо потребителското търсене.

Сред ефективните начини за постигането на тази цел са ключовите думи на уебсайта. Ето кои са 3-те важни фактора за правилното им подбиране спрямо вашия бизнес:

  1. Проучване на ключовите думи

Проучването е задължителен елемент от подбора на правилните асоциативни думи и фрази, с които да позиционирате успешно своя уебсайт. То включва анализ на потребителското търсене в конкретната пазарна ниша, като се използват безплатни или платени инструменти.

Чрез боравенето с различни дигитални способи, вие можете да проверите тенденциите в потребителското търсене – най-често търсени думи или фрази, които водят до извършването на покупка. Най-ключовият показател по време на това проучване е броят търсения на месец, който съответната ключова дума има. Колкото по-високи стойности има този показател, толкова повече тази дума/фраза трябва да присъства в оптимизацията на вашето съдържание.

Оставете тази задача в ръцете на професионалистите и попитайте агенция ВИСЕО.

За да донесе максимален ефект проведеното прочуване, то е необходимо да сте определили предварително сферата на вашата дейност и продуктовата ви категория. Ако вашият бизнес е свързан с производството на техника, то вие се интересувате от ключовите думи и фрази, търсени в полето на техниката.

Главната цел е да се откроят най-търсените думи, които потребителите асоциират със сферата на вашата стока/услуга или още – да се прецизира контекста на потребителско търсене, като се сведе до конкретни повтарящи се думи и фрази.

  • Изграждане на семантично ядро от ключови думи

За да се класирате в ТОП резултатите, то е необходимо да се изгради семантично ядро от думи същевременно с изработката на вашия уебсайт или онлайн магазин. Това е и основната цел на предварителното проучване – да се подберат най-търсените ключовите думи в контекста на пазарната ниша.

Семантичното ядро е поле от релевантни думи и фрази за търсене, които описват в най-голяма степен вашия бизнес и се доближават максимално до потребителските нужди и онлайн нишата.

Съставянето на ядро от семантични думи и фрази цели да изведе най-отличителните характеристики на вашия бизнес. Ако вашият уебсайт предлага техника, то е необходимо да се подберат такива думи и фрази, които описват най-важните открояващи белези на тази техника. За целта е важно да съчетаете основното обозначение на продукта и негови описателни черти – телевизор; лед телевизор; телевизор с голям екран и др.

Съставянето на семантично ядро от ключови думи ще ви спомогне да се позиционирате максимално релевантно спрямо потребителското търсене. Важно е да обособите своето съдържание на уебсайта спрямо тематични думи и фрази, които да осигурят по-доброто му класиране в онлайн търсачките.

  • Извеждане на конкурентни практики

Ключова тактика за отсяване на най-подходящите думи, с които да оптимизирате съдържанието на уебсайта ви, е анализът на конкурентните практики. Това означава да проследите колко сайтове се показват в предните класирания, когато въведете съответната ключова дума или фраза в търсачките.

Вашата цел е да отсеете най-предните 10 позиции на конкурентите и да анализирате тяхното съдържание. Щом конкретните уебсайтове излизат напред в търсачките, то много вероятно е те да предлагат достатъчно релевантно и тематично съдържание, привличащо потребителската аудитория.

За да надградите конкурентите си, то ефективното решение е да анализирате техните уебсайтове – видове публикации, стилистика на текстовете, уебдизайн и т.н. Важно е да откроите тактиките, чрез които използват съдържанието за привличане на потребителския интерес.

За да надградите конкуренцията и да се класирате по-напред от нея, то трябва да се ръководите по ключовите думи и фрази, които тя използва. След това, е необходимо да изобретите други такива, които отново да са в полето на контекста и да носят същото значение. Тематичното и релевантно съдържание ще ви донесе по-добри позиции, отколкото използването на едни и същи думи/фрази.

Да обобщим дотук:

За да постигнете успех с вашия бизнес, то той трябва да бъде достатъчно разпознаваем и лесно откриваем от потребителите.

Сдобиването с по-предни позиции в търсачките зависи пряко от подбора на достатъчно релевантни ключови думи.

За да отсеете най-работещите фрази и думи за откриване на вашия уебсайт от аудиторията, то е необходимо да проучите потребителското търсене, да надградите конкурентите практики и да съставите семантично ядро от най-подходящите асоциативни думи за вашия бизнес.

VN:F [1.9.14_1148]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.14_1148]
Rating: 0 (from 0 votes)

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *